2009-08-31

Ajateenistusest vol 7

Ajateenijatest-allohvitseridest sõltub väeosa igapäevaelus vägagi palju. Ajateenija-allohvitseri tööpäev algab üldjuhul juba 5:50, mil kompanii korrapidaja või päevnik äratab allohvitserid, et need omakorda korraldaksid sama asja sõdureile kell 6. Peale äratust on hommikvõimlemine jooksu ja harjutustega.
Sageli on rühmas kasutusel rühma vastutava amet, mida allohvitserid korda mööda peavad ja ka lisaks kompaniis kompanii vastutava amet rühmade parematest või juhtivamatest (näit aspirandid ja reserv-rühmavanemad) allohvitseridest.
Distsiplineeritumates kohtades käib hommikuvõimlemine tavaliselt kompaniikaupa ja kompanii vastutava allohvitseri juhtimisel. Ülejäänud allohvitserid teevad kaasa, aga samas jälgivad, et ka kõik sõdurid kaasa teeksid. Kaitseväes käiakse sööklas söömas allüksuste kaupa rivikorras ja rivi juhib tavaliselt ajateenijast allohvitser. Hommikul umbes “päris tööpäeva“ alguse kanti (08:00) või veidi enne seda toimub ülevaatus, kus ajateenijad-allohvitserid kontrollivad sõdurite välimust ja tubade korda. Tööpäeva ajal on jäme ots üldiselt kaadrikaitseväelaste käes ja ajateenija-allohvitseri kohuseks on tagada, et rühm jõuaks õigeks ajaks tundi või mujale ning kaasas oleks nõutav kila-kola. Samuti aitavad nad tunnis kaadrit abikoolitajatena, näidissooritajatena või annavad mõningaid lihtsaid tunde (näiteks rividrill) ise. Maastikule minnes tegelevad allohvitserid aga otseselt oma allüksuste juhtimisega. Jaoülema amet on koormav, sest pidevalt alluvaid juhtides ja kontrollides tuleb samas ka endal täpselt samade asjadega toime tulla, kuna kedagi appi võtta pole kah võimalik. Rühma juhtkonnal on selles suhtes juba natuke lihtsam. Kui tööpäev kell 17:00 lõpeb, läheb võim jälle üle ajateenijatele-seerudele. Neist kõige kõvem ninamees, aga ka töömees on ilmselt kompanii korrapidaja, kes peab teadma riviaruannet, jälgima sisekorra täitmist ja muud. Õhtuse loenduse järel algab öörahu ja ajateenijad-allohvitserid peavad viimase asjana enne seda kontrollima, et ruumid jääksid korda ja kõik oleks muidu ok.

Selline on lühidalt ajateenijast allohvitseri tavalise päeva kirjeldus. Kui tõmbame need aga rühmast maha, ei saa ometi elu kaitseväes seisma jääda. Nii tuleb kaadril näiteks korda-mööda hommikul kell 6 väeossa tulla ja õhtul kell 22 pereelu nautima minna. Seda võidakse teha näiteks terve kompanii kaadriga korda-mööda ühekaupa, kuid siiski peab üks ohvitser või kaadriallohvitser siblima kasarmus 10-20 allohvitseri eest, mis pole efektiivne. Lisaks on vaja tööpäeva ajal põhitööd teha. Väeosas on ka kaadrist korrapidaja, kuid tema ei jõua üksi ammugi mitmesajal inimesel eri korrustel ja kasarmutes töövälisel ajal silma peal hoida. Kaitseväel ületundide eest tasumiseks raha ei jagu ja niisama vabade päevadega järgi mängides on SBK ajal ka raske toime saada. Seepärast määratakse sageli üks ajateenijatest-kollanokkadest vastutama ja nii ta veereb. Iseasi, mis kasarmus õhtul toimub või mis kasvatuslikud harjumused kujunevad noorsõduritele tulevikuks.

Kui eelvõtmise SBK on läbi, algab kohe põhivõtmise SBK ja, taevale tänu, on võimalik juhul, kui nooremallohvitseride kursuse ülem ja kompaniiülem läbi räägivad, rakendada kursuse õppureid uute noorte peal korra hoidmisel väljaspool tööaega (ja kursuse metsalaagreid). Õppurid on küll ka veel rohelised, kuid eks õpi siis mõlemad pooled.
Aga nüüd tagasi eelvõtmise ajateenijate juurde.

“Õige valik“

Popis ja noortepärases telesaates osutub kahest kandidaadist alati vastassoo esindaja poolt välja valituks üks. Kaitseväes on eelvõtmise SBK lõpus samamoodi, sõltub ainult, et mispidi vaadata. Kas valitu on nüüd see, kes osutub tulevaseks allohvitseriks või see, kes autojuhiks? Tõesti huvitav ja kui hakata süvenema – huvitavamaks läheb.


(järgneb)

_____________________________________________

Ajateenijad jalgsirännakul. SBK lõpus sooritatav täisvarustusega rännak on suurimaid füüsilisi pingutusi ajateenistuse jooksul. 35 kg vääringus varustuse ja relvastusega kahe päevaga u 30-50 km maha käia pole naljaasi. Eesti sõdurit drillitakse aga juba SBK-st alates moraalselt ja füüsiliselt vastu pidama ning oma võimete piire kompama.

No comments:

Post a Comment