2009-08-11

Allveelaev versus mereväeõppus Läänemerel

PLO ilmutas 10.08.09 artikli Vene allveelaeva sõitudest Soome lahes.Artiklis kirjeldatakse Vene allveelaeva pinnaletulekut ja tehakse päris kaugeleulatuvaid järeldusi.
Minu arvates on nähtus, kus Vene sõjalaevad Neeva suudme ja Kaliningradi vahel piki neutraalvett kurseerivad, aga suhteliselt arusaadav ja loomupärane nähe. Sama võib öelda ka sõjalennukite kohta. Liigseks paanikaks ei ole põhjust, sest teadaolevalt pole keegi Läänemeres Vene sõjasadamatele blokaadi ega allveelaevadele liikumiskeeldu kehtestanud.
Peaks olema arusaadav, et ka allveelaevnikud peavad saama vahetevahel harjutada oma mereoskusi, sealhulgas sukeldumist ja pinnale tõusmist. Kui kellelgi oleks olnud reaalne huvi "jõudu näidata", oleks antud allveesõidukit olnud kasulikum hoopis veepeal kurseerida lasta (eriti mõne reisilaeva lähistel), sest eestlastel puudub nagunii arvestatav tehnka vee all liikuvate sõiduvahendite jälgimiseks.


Allveelaeva liikumine ja äratundmine võib aga olla märk peagi toimuvast hoopis märkimisväärsemast sündmusest Läänemeres - Venemaa mereväeõppustest, mis peaksid toimuma koostöös maavägede õppusega "Zapad-2009", kus osaleb eeldatavalt kuni 13 000 sõjaväelast. Õppusteks saabuvad Läänemerele juba mõni aeg tagasi ajakirjanduses ilmunud andmetel ka 3 suurt Ropucha-klassi dessantlaeva Mustalt merelt: "Azov", "Jamal" ja "Novotšerkassk". Balti laevastiku koosseisus on samuti paar samatüübilist alust ja lisaks väiksemaid dessantlaevu, sealhulgas paar õhkpadjal liikuvat (üks neist läks rikki Eesti territoriaalvete lähistel hiljuti Briti lennukikandja visiidi aegu...), mis ka vaevalt sõjamängust päris kõrvale jäetakse. Võib oletada, et seoses õppustega on kavas mahukamad dessandi maabumisharjutused vähemalt umbes paarile pataljoni lahingugrupile oma 1200 merejalaväelase ja 75 soomusmasinaga.
Mis puhul õppuse legendi järgi dessante ette võetakse, ei oska öelda, kuid meil tasuks sellest kindlasti omi järeldusi teha ja palju tõsisemaid, kui miski allveelaeva pinnaletulekust Soome lahes neutraalvetes 15 minutiks.
_______________________________________________
Pildil olevasse 112 m pikkusse projekt 775 "Ropucha" klassi dessantlaeva mahub 225 dessantväelast ja kuni 13 soomusmasinat ning see arendab kiirust 17-18 sõlme. Läänemerel on neid laevu aktiivses teenistuses vähemalt 2, õppuse ajaks lisandub 3 sõsarat Musta mere laevastikust.

No comments:

Post a Comment